icte@tucded.edu.np 014331337
Month: February 2020

Unit Plan

No Comments

एकाइ  योजना

 1. वार्षिक कार्य तालिका र वार्षिक कार्य योजनाको विस्तृतिकरणको रूप      
 2. समग्र एकाईको शिक्षण सिकाई प्रक्रियासँग सम्बन्धित पूर्व तयारी
 3. एकाईलाई शिक्षण गर्नका लागि तयार गरिएको विस्तृत रूपरेखा
 4. प्रत्येक एकाइको लागि छुट्याइएको समयभित्र रही सो एकाईको शिक्षणलाई उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन गरिने योजना
 5. एकाइमा रहेको विषयवस्तुहरु, उद्देश्यहरू, शिक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू, उपयुक्त शिक्षण विधि र उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने मूल्याङ्कनका साधनको उल्लेख गरिएको रूपरेखा

महत्वहरु

एउटा एकाइलाई कसरी पढाउने, किन पढाउने कति पढाउने कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने भनी पूर्व योजना निर्माण गरी शिक्षण गर्दा सिकाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुने हुँदा एकाइ महत्वपुर्ण छ ।

 1. वार्षिक योजनाको आधारमा शिक्षण गर्न सहयोग गर्दछ ।
 2. एकाइको शिक्षणमा उद्देश्यको किटान, शैक्षिक सामाग्रीको छनौट र मूल्याङ्कनका साधनहरूको छनोट गर्न सहयोग गर्दछ
 3. एकाईका मुख्य मुख्य धारणाको बारेमा पठनपाठन गर्न सहयोग गर्दछ ।
 4. शैक्षिक सामग्रीको सुचि पहिले नै तयार हुने भएकोले, सोसामग्री अग्रिम रूपमा तयार गर्न सहयोग गर्दछ ।
 5. दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
 6. अन्तिम परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्न ।

एकाइ योजना नमुना

विषय शिक्षकः …………………                 विषयः. गणित                शैक्षिकशत्रः ………………

कक्षाः १०                                               पाठशीर्षकःसमुह          अनुमानित घन्टीः.८

विषयवस्तु उद्देश्यहरू कक्षाभार शैक्षणिक सामाग्रीहरू सिकाइ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन प्रक्रिया कैफियत
समूहको operation र समूहको गणनात्मकता operation पछिको एक समूहको गणनात्मकता भन्न सक्नेछन –कार्ड, –संकलित वस्तुहरू –प्रदर्शन –छलफल प्रश्नोत्तर गृहकार्य  
भेन चित्रको प्रयोग बाट दुई र तिन समूहको गणनात्मकता          
दुई समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान          
तिन समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान          
  Unit Exam        

                                    शिक्षक                                                                         

NOTE: L/O

समूहको गणनात्मकता सम्बन्धी शाब्दिक  समस्याहरू भेन चित्रको प्रयोगद्वारा समाधान गर्न र समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न

Work Plan

No Comments

वार्षिक कार्ययोजना

 1. बार्षिक कार्यतालिकाको आधारमा कुनै खास कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कुनै एउटा विषय अध्यापन गर्दा वर्षभरिमा गरिने शैक्षणिक योजनालाई वार्षिक कार्ययोजना (वार्षिक पाठयोजना) भनिन्छ ।
 2. विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको अध्यापनका लागि बनाएको एक वर्षभरीको शैक्षणिक योजना नै वार्षिक कार्ययोजना हो ।
 3. विषयमा के, कति, कसरी, र कति समयसम्म शिक्षण गर्ने र त्यसका लागि कुन शिक्षण विधि र मूल्याकन प्रक्रिया अपनाउने भनेर स्पष्ट किटान गरेको हुन्छ ।
 4. वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा वर्षभरीमा कति दिन बिदा हुन्छ, कति दिन विद्यालय संचालन हुन्छ र कति दिन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ एकिन गर्नुपर्दछ ।

         जम्मा कार्य दिन ‍=  ३६५ – (जम्मा विदाका दिनहरू)

         शिक्षण सिकाइ हुने दिन = (जम्मा कार्य दिन)–(ECA + exam days)

वार्षिक पाठयोजनाको महत्व

 1. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सम्बन्ध कायम राख्न सघाउँदछ ।
  1. तोकिएको समयमा नै पाठहरू सक्न आवश्यक मार्ग प्रदान गर्दछ ।
  1. तोकेका उद्देयहरू पूरा गर्न मार्गदर्शन गर्दछ ।
  1. शिक्षण सिकाइ  क्रियाकलापलाई क्रमबद्ध र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ ।
  1. दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
  1. शैक्षिक सामग्रीसङ्कलन तथा निर्माणका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउन सहयोग गर्दछ ।

वार्षिक  कार्य तालिका नमूना

विद्यालयको नामः………………     विषयःगणित                             शिक्षकः ……………………..

शैक्षिक शत्रः …………………..      कक्षाः १०                                  पढाइ हुने दिनः ……………..

वर्षभरिमा कक्षाभारः

महिना गते एकाइ विषयवस्तु कक्षाभार शैक्षिक सामग्री मूल्याङ्कन विधि कैफियत  
वैशाख १०-२२ समुह 8 चार्टहरु Applets कक्षाकोठाका students परियोजना कार्य  र एकाई परीक्षा दैनिक जीवन सग सम्बन्धीत समस्याहरु
             
             
             

शिक्षक                                                                         

Operation Calendar

No Comments

शैक्षणिक योजना

 1. शैक्षणिक योजनाको अभावमा गणित शिक्षण प्रभावकारी र विद्यार्थीको चाख अनुकूल हुनसकेको छैन । अधिकांस विद्यार्थीहरूले गणितलाई बोझिलो र गाह्रो विषय मान्दछन ।
 2. गणित शिक्षण गर्नुपूर्व नै किन गर्ने र कसरी गर्ने भनी शैक्षिक योजना निर्माण गरेर मात्र शिक्षण गर्नुपर्दछ । यसले गणितलाई एक रुचिकर र चाखलाग्दो विषय बनाउन सक्छ।
 3. गणित शिक्षण सिकाईलाई अव्यवस्थित र अनिश्चितताबाट व्यवस्थित गर्न र निश्चित मार्ग निर्देशन गर्न शैक्षणिक योजनाको आवश्यकता पर्दछ ।
 4. गणितका हरेक शैक्षिक गतिविधिहरु किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, को जिम्मेवार हुने र प्रतिफल के हुने भनी तयार पारिएको योजना लाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ ।
 5. तसर्थ, एक शैक्षिक सत्रभित्र पुरा हुने गरी पाठ्यक्रमद्वारा अपेक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि शिक्षण गर्नुभन्दा अगाडि नै के, किन, कति र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा योजनाबद्ध रूपमा निमार्ण गरिएको खाका नै शैक्षणिक योजना हो ।
 6. यसमा व्यावहारिक उद्देश्य, शिक्षण विधि, शैक्षिक सामाग्री, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र यसका लागि चाहिने समय समेत किटान गरिएको हुन्छ ।

वार्षिक कार्य पात्रो

एक वर्षमा विद्यालय सञ्चालन हुने दिनहरु एकिन गरि शैक्षिणक गतिविधि,मूल्याङ्कन,अतिरिक्त र सह क्रियाकलापहरु, विद्यालयको बार्षिकोत्सव आदिका मितिहरु र क्रियाकलापहरु किटानका साथ उल्लेख गरेर तयार पारिएको खाकालाई वार्षिक कार्य पात्रो भनिन्छ ।

वार्षिक कार्यतालिका/कार्यपात्रो को नमुना

विद्यालयको नाम ……………………. शैक्षिक वर्ष ………………….. ठेगाना  ……………………

बार        
गते   ३२ 
बैशाखभर्ना कार्यक्रम       
जेष्ठ          
अषाढ बर्खे विदा  
साउन     व्यसवैपहिलो त्रैमासिक परीक्षा 
भदौ          
असोज          
कार्तिक  दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा    
मंसिर    अभि भेला     
पौष          
माघ          
फागुन  भलिवल प्रतियोगिता     
चैत्र  वार्षिक परीक्षा   
      प्रधानाध्यापकव्यवस्थापन समिति

Proposal Formatting

No Comments

General Formatting

Paper Size A4
Margin 1.5 Inch Left, 1 Inch in other sides
Font Times New Roman
Line Spacing 1.5 Inch
Paragraph Spacing 6 By 6
Page Numbering Top Right

Title Page Format

Title-                                       Better if ≤ 12 Words

Format                                     Centered

Includes                                  Title, Author Byline, Institutional Affiliation

Sample of Title Page

Title of Your Proposal
Proposal
By
Your NameFor the Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of EducationSubmitted
To
Department of ICT Education
Central Department of Education
Tribhuvan University
Kirtipur, Kathmandu
2020


Level of Headings

Heading 1

Capitalized each Word, Bold, Centered

Heading 2

Capitalize Each Word, Bold, Flush Left

Heading 3

Capitalize Each Word, Bold, Italic, Flush Left

Heading 4

Capitalize Each Word, Italic, Bold, Flush Left, Indent

Heading 5

Capitalize Each Word, Italic, Flush Left, Indent

General Format of ToC

Table of Contents

Title Page

Table of Contents

List of Tables

List of Figures

Chapter I

Introduction

Background of the Study

Statement of the Problem

Objectives of the Study

Research Question or Hypothesis (if necessary)

Rational of the Study

Delimitations of the Study

Operational Definition of the Key Terms

Chapter II

Review of Related Literature

Review of Thematic Literature

Review of Empirical Literature/Previous Studies

Review of Theoretical Literature

Theoretical/Conceptual Framework

Chapter III

Methods and Procedures

Design of the Study

Population and Sample of the Study

Study areas/field and Participants of the Study

Data Collection Tools

Data Collection Procedures

Data Analysis Procedure

Ethical Considerations

References

Proposal Writing Guide Book

No Comments

CDED, TU

(लगभग 20 पेजको proposal यसरी तयार गर्नुहोस)

Chapter I

Introduction

(≈25% of total pages, say 5)

Major text to be covered

 • Brief overview of the topic and introduce the pivoting ideas अनुसन्धान को मुख्य एजेन्डा के हो? General Introduction लेख्नुहोस ।
 • Proposal मा मुख्य रुपमा छलफल हुने बिषयबस्तुलाइ सारमा उल्लेख गर्नुहोस।

1.1.      Background of the Study

 • अनुसन्धान समस्यालाई परिचय दिनुहोस
 • प्रयोग भएका terminology ले के अर्थ राख्छ?  यसको अवस्था बारे मुलत: कस्तो कुरा उठिरहेको छ? लेख्नुहोस

1.2.      Statement of the Problem

 • A problem is a situation, person or thing that needs research attention. यसमा तलका प्रश्नहरुको उत्तरलाई छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस। 
  • Why is this research work?
  • Why might be the effect of the research work?
  • What is the knowledge gap to uncover?
  • What questions are aiming to answer?

1.3.      Objectives the Study

 • A research objective is a clear, concise, declarative statement, which provides direction to investigate the variables under the study.
 • Statement of the problem र knowledge gap बाट तानिएका प्रश्नहरु पुरा हुने गरि उल्लेख गर्नुहोस। 
 • The objectives summarize what is to be achieved by the study.
 • Research objective need to be SMART (SPECIFIC, MEASURABLE, ATTAINABLE, REALISTIC, TIME BOUND)
 • The objectives include obtaining answers to research questions or testing the research hypotheses.

1.4.      Research Questions

 • Objectives लाई पुरा गर्ने प्रश्नहरु उल्लेख गर्नुहोस। 

1.5.      Research Hypothesis

 • Objectives लाई पुरा गर्न test गर्नु पर्ने hypothesis उल्लेख गर्नुहोस। 

1.6.      Rationale of the Study

 • Why is this research important to researcher? किन अनुसन्धान गर्नु पर्यो? उल्लेख गर्नुहोस।
 • Why is this research important to other audience? उल्लेख गर्नुहोस।

1.7.      Delimitation of the Study

1.8.      Operational Definition of the Key terms

·         Explain the key terms used in title with operational/objective meaning?

Chapter II

Review of Related Literature

(50% of total page, say 10)

Literature Review दोस्रो Chapter मा लेख्ने भएता पनि, Literature Review नगरी knowledge gap थाहा हुँदैन र यो थाहा नपाइ न त topic नै छान्न सकिन्छ, न त Statement of the Problem र Research Questions नै बनाउन सकिन्छ, त्यसैले, Literature Review लाई Academic Writing को term paper बनाउनुहोस ।

Literature Review helps to

 • define and delimit the research problem
 • apply appropriate research methodology  
 • identify tools and instruments to be used
 • develop conceptual framework (A conceptual framework connect link concepts from literature to establish evidence to support the need for the research questions

कसरी गर्ने

 • important र साना साना बाक्यहरु हुबहु सारेर inverted coma भित्र राखी in-text cite गर्नुहोस
 • important तर धेरै लामा परिच्छेदहरु लाई अनि आफ्नै किसिमले paraphrasing गरि in-text cite गर्नुहोस
 • ३ किसिमका Literature खोजेर Review गर्नुहोस

2.1 Thematic Review

 • Research Questions संग मेल खाने (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) तर मुख्य Theme सँग सम्बन्धित सामग्रीहरु को review

2.2 Theoretical Review

 • आफ्नो thesis लाइ कुन theory को आँखा बाट हेर्नु हुन्छ वा ब्याख्या गर्न चाहनु हुन्छ सो को review

2.3 Empirical Review

 • आफ्नो thesis  संग मिल्ने खालको research वा जर्नल आर्टिकल को review

2.4 Conceptual Framework

माथिको तिनवटा Review को आधारमा, Research Questions (RQs), theory र methodological process र variables लाई कसरी connect गर्नुहुन्छ?  र के output निस्कन्छ त्यसको ब्याख्या गर्ने चार्ट नै conceptual framework हो । यसमा ४ कुराको बिचार गर्नुहोस ।

 • RQ variables
 • theory
 • methodology
 • estimated output

Chapter III

Methods and Procedure

(≈25% of total page, say 5)

यसको को ४ वटा मुख्य भाग हुन्छ – Methods? Population /sample (Study Site /Participants), data collection tools, and data collection/analysis procedure?

3.1  Design of the Study

 • यसमा अनुसन्धानको प्रकार (qualitative की quantitative) उल्लेख गर्नुहोस
 • Applying test of hypothesis in order to draw conclusion भए Quantitative
 • Checking test of resonance in order to draw conclusion भए Qualitative
 • यसमा, तलका जस्तै एक वा बढी कुन हो? लेख्नुहोस
 • Are you interested in intervention study? (Action वा Experimental)
 • Are you interested in observing phenomena as it is? (Survey)

3.2 Population and Sample of the Study

The target population contains members of a group that a researcher is interested in studying. These results of the study are generalized to this population. Size of population depends on the objectives of the study.

 • Population and sample of the Study (quantitative भए) उल्लेख गर्नुहोस
 • Study Field and Participants (qualitative भए) उल्लेख गर्नुहोस
 • Which sampling technique will you use (quantitative भए)
 • How do you select respondents (qualitative भए)
 • Justify that your sample/participants are representative?

3.3 Data Collection Tools

तथ्याङ्क संकलनका लागि tools के के स्पष्ट सँग लेख्नुहोस

 • Are you interested in qualitative/quantitative data?
 • How would you draw such data?
 • Reliability/Validity (quality standard) – प्रमाण के हो? लेख्नुहोस

3.3 Data Collection Procedure

तथ्यांक सकलन कसरी गर्ने स्पष्ट सँग लेख्नुहोस

 • How do you collect quantitative data?
 • How do you collect qualitative data?

3.3 Data Analysis Procedure

तथ्यांक को विश्लेषण कसरी गर्ने स्पष्ट सँग लेख्नुहोस

 • What technique do you use if your data is in nominal, ordinal, interval, or ratio scale? (quantitative भए)
 • What technique do you use if your data is text, verbatim, narration? (qualitative भए)

3.4 Ethical Considerations

अरुले पत्याउने गरि आफ्ना काम कसरी गर्नु हुन्छ? लेख्नुहोस

References

Wagle. M. P, (2019). Facebook Post, Retrieved from https://www.facebook.com/yelgaw.pm

Upadhyay H. P., (2017). Thesis/Proposal Anatomy, PowerPoint presentation [PowerPoint slides], Central Department of Education, TU

Class Routine

No Comments

First Semester-2076

Days6:30-7:30 7:30-8:308:30-9:309:30-10:3010:30-11:3011:30-12:30
SunOS(MM)OS(MM) DS(BPD)DS(BPD) EDU
Mon OS(MM) OS(MM) DS(BPD) DS(BPD) EDU
Tue OS(MM) DS(BPD) EDU
Wed CA(BJ) CA(BJ) JAVA(AS)JAVA(AS) EDU
Thu CA(BJ) CA(BJ) JAVA(AS) JAVA(AS) EDU
Fri CA(BJ) JAVA(AS) EDU

Java Programming (JAVA)- Arjun Saud (AS)

Discrete Structure (DS)- Dr. Bed Prasad Dhakal (BPD)

Computer Architecture (CA)- Bhoj Raj Joshi (BJ)

Operating System (OS)- Moham Mishra (MM)

Fourth Semester-2076

Days2:00-3:003:00-5:00
SunTH( BPD)WT(BL)
Mon TH( BPD) WT(BL)
Tue TH( BPD) WT(BL)
Wed PC(BPD) NSA(BG)
Thu PC(BPD) NSA(BG)
Fri PC(BPD) NSA(BG)

Contemporary Educational Issues (CEI)-

Network Administration (NSA )- Mr. Bipul Gautam (BG)

Web Technology ( WT)- Mr. Bhupendra Lohar ( BL )

Practicum ( PC)- BPD- Dr. Bed Prasad Dhakal

Thesis (TH)- BPD- Dr. Bed Prasad Dhakal

Second Semester-2076

Days6:30:7:307:30-8:308:30-9:3010:00-11:0011:00-12:00
SunNSNSSESE
Mon NSNS SESE
Tue ADMSADMS RICT
Wed ADMS ADMS NSSE
ThuADMS RICT
Fri RICT

Readings in ICT ( RICT)- Dr. Bed Prasad Dhakal (BPD)

Network Security (NS)= Mr. Jagadish Bhatta (JB)

Adv. Database Management System (ADMS) = Mr. Arjun Saud (AS)

Software Engineering (SE) = Mr. Balkrishna Subedi (BS)

About Us

1 Comment

Faculty of Education (FoE), Tribhuvan University has a lead role in promoting education and addressing the need of people across the country. At present FoE is making a shift from traditional/conventional education to technology-based education. A Master’s degree programme on Information and Communication Technology Education (ICTE) is its one initiative. The philosophy of ICTE is compatible with the capacity of brain since it cannot always hold and remember all the information learnt. It gives us skills how to browse and exploit knowledge stored in the internet. Learners of today are NetGeners who do not want to memorize but want to search. Students’ ability to learn what they need for tomorrow is more important than what they know today. Philosophically, this pedagogy is shifted to connectivism of George Siemens which is one click away.

FoE has started ICTE since 2013. This M. Ed. in ICT is a semester-based programme designed to meet to needs of Information Technology professionals in the nation. It’s accredited by Tribhuvan University Faculty of Education for meeting their professional standards in terms of content and process quality assurance.

Objectives

 • To prepare skilled and qualified instructors/teachers for Information Communication Technology Education.
 • To produce competent and confident users with the skills of programming and hardware concepts.
 • To help learners to have concepts of network security, operating systems and advanced database management system.
 • To adjust with well-suited citizens of the modern world in terms of information technology for ICTE related research and education

Admission Call

Applications for admission to M. Ed in ICT are invited from the interested candidates with the following requirements:

 • B.Ed. with Information and Communication Technology Education (ICT Ed.) specialization or
 • B.Ed. in Mathematics with bridge course on ICT Ed. conducted by Faculty of Education, TU or
 • Master of Education with 10-month ICTE training successfully completed
 • Need to pass the entrance test for admission

Method of Instruction

Instructional activities are designed in such a way that the student teachers are to interact and align with their teaching learning activities with ICT technologies such as wiki, blog, VLE environment like Moodle, web 2.0 tools like video conferencing. The teaching learning activities are also equipped with seminar, group discussion, demonstration, workshop, term paper presentation , case studies, library assignment, project work and lab work etc. Thus, the methods of the instruction will be the combination of several approaches

Instruction Hours

There will be 16 weeks teaching learning duration in each semester. Total number of teaching hours will be 48 for a theory paper. In Practical course, the duration of input will be 80 hours Thus, 48/80 teaching hours will be allocated for each 3 credit courses.

Practicum

Practicum is the integral part of the M.Ed. programme. It is designed to provide opportunities to student to do intern as teacher in nearby campuses or the higher secondary schools. In this Practicum, each student is required to complete five activities: Micro teaching, Peer teaching, Test Construction, Actual Teaching, and Report writing. This practicum course will be carried out at forth semester.

Thesis Writing

Thesis writing within the specialization area is compulsory. The format for writing the thesis proposal and the procedure for approving it will be fixed by the Department Research Committee. The evaluation of the thesis will be based on viva-voice. The quality of thesis will be controlled by the Research Committees.

Attendance and Evaluation System

Minimum attendance in accordance with the university regulation is required (i.e. 80 %) in each subject in order to be eligible for end semester examination.

The Dean’s office, examination section, T.U. will conduct the examination at the end of each semester.