icte@tucded.edu.np 014331337
Day: 15 February 2020

Unit Plan

No Comments

एकाइ  योजना

 1. वार्षिक कार्य तालिका र वार्षिक कार्य योजनाको विस्तृतिकरणको रूप      
 2. समग्र एकाईको शिक्षण सिकाई प्रक्रियासँग सम्बन्धित पूर्व तयारी
 3. एकाईलाई शिक्षण गर्नका लागि तयार गरिएको विस्तृत रूपरेखा
 4. प्रत्येक एकाइको लागि छुट्याइएको समयभित्र रही सो एकाईको शिक्षणलाई उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन गरिने योजना
 5. एकाइमा रहेको विषयवस्तुहरु, उद्देश्यहरू, शिक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू, उपयुक्त शिक्षण विधि र उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने मूल्याङ्कनका साधनको उल्लेख गरिएको रूपरेखा

महत्वहरु

एउटा एकाइलाई कसरी पढाउने, किन पढाउने कति पढाउने कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने भनी पूर्व योजना निर्माण गरी शिक्षण गर्दा सिकाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुने हुँदा एकाइ महत्वपुर्ण छ ।

 1. वार्षिक योजनाको आधारमा शिक्षण गर्न सहयोग गर्दछ ।
 2. एकाइको शिक्षणमा उद्देश्यको किटान, शैक्षिक सामाग्रीको छनौट र मूल्याङ्कनका साधनहरूको छनोट गर्न सहयोग गर्दछ
 3. एकाईका मुख्य मुख्य धारणाको बारेमा पठनपाठन गर्न सहयोग गर्दछ ।
 4. शैक्षिक सामग्रीको सुचि पहिले नै तयार हुने भएकोले, सोसामग्री अग्रिम रूपमा तयार गर्न सहयोग गर्दछ ।
 5. दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
 6. अन्तिम परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्न ।

एकाइ योजना नमुना

विषय शिक्षकः …………………                 विषयः. गणित                शैक्षिकशत्रः ………………

कक्षाः १०                                               पाठशीर्षकःसमुह          अनुमानित घन्टीः.८

विषयवस्तु उद्देश्यहरू कक्षाभार शैक्षणिक सामाग्रीहरू सिकाइ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन प्रक्रिया कैफियत
समूहको operation र समूहको गणनात्मकता operation पछिको एक समूहको गणनात्मकता भन्न सक्नेछन –कार्ड, –संकलित वस्तुहरू –प्रदर्शन –छलफल प्रश्नोत्तर गृहकार्य  
भेन चित्रको प्रयोग बाट दुई र तिन समूहको गणनात्मकता          
दुई समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान          
तिन समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान          
  Unit Exam        

                                    शिक्षक                                                                         

NOTE: L/O

समूहको गणनात्मकता सम्बन्धी शाब्दिक  समस्याहरू भेन चित्रको प्रयोगद्वारा समाधान गर्न र समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न

Work Plan

No Comments

वार्षिक कार्ययोजना

 1. बार्षिक कार्यतालिकाको आधारमा कुनै खास कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कुनै एउटा विषय अध्यापन गर्दा वर्षभरिमा गरिने शैक्षणिक योजनालाई वार्षिक कार्ययोजना (वार्षिक पाठयोजना) भनिन्छ ।
 2. विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको अध्यापनका लागि बनाएको एक वर्षभरीको शैक्षणिक योजना नै वार्षिक कार्ययोजना हो ।
 3. विषयमा के, कति, कसरी, र कति समयसम्म शिक्षण गर्ने र त्यसका लागि कुन शिक्षण विधि र मूल्याकन प्रक्रिया अपनाउने भनेर स्पष्ट किटान गरेको हुन्छ ।
 4. वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा वर्षभरीमा कति दिन बिदा हुन्छ, कति दिन विद्यालय संचालन हुन्छ र कति दिन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ एकिन गर्नुपर्दछ ।

         जम्मा कार्य दिन ‍=  ३६५ – (जम्मा विदाका दिनहरू)

         शिक्षण सिकाइ हुने दिन = (जम्मा कार्य दिन)–(ECA + exam days)

वार्षिक पाठयोजनाको महत्व

 1. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सम्बन्ध कायम राख्न सघाउँदछ ।
  1. तोकिएको समयमा नै पाठहरू सक्न आवश्यक मार्ग प्रदान गर्दछ ।
  1. तोकेका उद्देयहरू पूरा गर्न मार्गदर्शन गर्दछ ।
  1. शिक्षण सिकाइ  क्रियाकलापलाई क्रमबद्ध र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ ।
  1. दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
  1. शैक्षिक सामग्रीसङ्कलन तथा निर्माणका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउन सहयोग गर्दछ ।

वार्षिक  कार्य तालिका नमूना

विद्यालयको नामः………………     विषयःगणित                             शिक्षकः ……………………..

शैक्षिक शत्रः …………………..      कक्षाः १०                                  पढाइ हुने दिनः ……………..

वर्षभरिमा कक्षाभारः

महिना गते एकाइ विषयवस्तु कक्षाभार शैक्षिक सामग्री मूल्याङ्कन विधि कैफियत  
वैशाख १०-२२ समुह 8 चार्टहरु Applets कक्षाकोठाका students परियोजना कार्य  र एकाई परीक्षा दैनिक जीवन सग सम्बन्धीत समस्याहरु
             
             
             

शिक्षक                                                                         

Operation Calendar

No Comments

शैक्षणिक योजना

 1. शैक्षणिक योजनाको अभावमा गणित शिक्षण प्रभावकारी र विद्यार्थीको चाख अनुकूल हुनसकेको छैन । अधिकांस विद्यार्थीहरूले गणितलाई बोझिलो र गाह्रो विषय मान्दछन ।
 2. गणित शिक्षण गर्नुपूर्व नै किन गर्ने र कसरी गर्ने भनी शैक्षिक योजना निर्माण गरेर मात्र शिक्षण गर्नुपर्दछ । यसले गणितलाई एक रुचिकर र चाखलाग्दो विषय बनाउन सक्छ।
 3. गणित शिक्षण सिकाईलाई अव्यवस्थित र अनिश्चितताबाट व्यवस्थित गर्न र निश्चित मार्ग निर्देशन गर्न शैक्षणिक योजनाको आवश्यकता पर्दछ ।
 4. गणितका हरेक शैक्षिक गतिविधिहरु किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, को जिम्मेवार हुने र प्रतिफल के हुने भनी तयार पारिएको योजना लाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ ।
 5. तसर्थ, एक शैक्षिक सत्रभित्र पुरा हुने गरी पाठ्यक्रमद्वारा अपेक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि शिक्षण गर्नुभन्दा अगाडि नै के, किन, कति र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा योजनाबद्ध रूपमा निमार्ण गरिएको खाका नै शैक्षणिक योजना हो ।
 6. यसमा व्यावहारिक उद्देश्य, शिक्षण विधि, शैक्षिक सामाग्री, शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र यसका लागि चाहिने समय समेत किटान गरिएको हुन्छ ।

वार्षिक कार्य पात्रो

एक वर्षमा विद्यालय सञ्चालन हुने दिनहरु एकिन गरि शैक्षिणक गतिविधि,मूल्याङ्कन,अतिरिक्त र सह क्रियाकलापहरु, विद्यालयको बार्षिकोत्सव आदिका मितिहरु र क्रियाकलापहरु किटानका साथ उल्लेख गरेर तयार पारिएको खाकालाई वार्षिक कार्य पात्रो भनिन्छ ।

वार्षिक कार्यतालिका/कार्यपात्रो को नमुना

विद्यालयको नाम ……………………. शैक्षिक वर्ष ………………….. ठेगाना  ……………………

बार        
गते   ३२ 
बैशाखभर्ना कार्यक्रम       
जेष्ठ          
अषाढ बर्खे विदा  
साउन     व्यसवैपहिलो त्रैमासिक परीक्षा 
भदौ          
असोज          
कार्तिक  दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा    
मंसिर    अभि भेला     
पौष          
माघ          
फागुन  भलिवल प्रतियोगिता     
चैत्र  वार्षिक परीक्षा   
      प्रधानाध्यापकव्यवस्थापन समिति